Profesor Grzegorz Nowik opowiada o dzieciństwie i czasach szkolnych Józefa Piłsudskiego.

ZIUK 1867-1892