"Milusin", po zułowskim dworze, był pierwszym domem rodzinnym Józefa Piłsudskiego.

"MILUSIN" 1923-2000