Profesor Grzegorz Nowik opowiada o roli Komendanta Piłsudskiego w walce o niepodległość Polski.

KOMENDANT 1908-1918