pilsudski-ucieczka-z-wiezienia_2.jpg

Brawurowa ucieczka Józefa Piłsudskiego ze szpitala św. Mikołaja w Petersburgu

Na miejscu okazało się jednak, że drzwi są zamknięte a w dyżurce siedzi zamiast znajomego portiera, nieznany żandarm. Nagła zmiana okoliczności, powoduje zmianę planu. Przybierając pewne siebie miny (Mazurkiewicz zwraca się do Piłsudskiego per "ekscelencjo"), przechodzą wprost przez dziedziniec szpitala. Klnąc siarczyście na stróża, rozkazują mu otworzyć tylną furtę. Po czym mijając struchlałego ciecia, wychodzą na ulice Petersburga.

22 lutego 1900 roku Józef Piłsudski został aresztowany przez carską Ochranę w łódzkiej tajnej drukarni PPS. Po miesięcznym pobycie w więzieniu na ul. Długiej 17, przewieziono go do Warszawy i  osadzono w X Pawilonie Cytadeli w celi nr 39. Pawilon X był najlepiej strzeżonym w całym carskim imperium, dodatkowo otoczony złą sławą katowni minn. Traugutta, Szwarcego i innych członków Rządu Narodowego powstania styczniowego.  Jedyną drogą ucieczki była szubienica, na co się w przypadku Piłsudskiego zanosiło, gdyż oskarżono go niesłusznie o udział w zabójstwie Jana Mazura, konfidenta z Zagłębia. Jedynym rozwiązaniem, było przeniesienie w miejsce o łagodniejszym rygorze.

czytaj dalej >>

 

logo.jpg